Bod č. 3

Rôzne
A/ Návrh na spolufinancovanie projektu s názvom „Realizácia ľahkých extenzívnych vegetačných klimatických a energeticky aktívnych striech na objekte Materskej školy Kríková 20“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.