Bod č. 12

Určenie počtu sobášiacich a voľba sobášiacich poslancov.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.