Bod č. 26

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Žitavská 1 Bratislava za školský rok 2018/2019.
predkladá: RNDr. Jana Weisová, riaditeľka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.