Bod č. 36

Zabezpečenie stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.