Bod č. 11

Žiadosť nájomcu Mgr. Petry Rusnákovej, Rajecká 3, 821 07 Bratislava, IČO: 47 97 185 o zmenu nájomcu zo SZČO na obchodné meno TUTO s.r. o. Novozámocká 47, Nesvady 94651, IČO 53 617 622, v nájomnej zmluve ev. č. MČ 49/2018 a žiadosť o premiestnenie predajného stánku s občerstvením v inej časti lesoparku.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.