Bod č. 17

Žiadosť nájomcu NUBIUM, s. r. o. Trenčianska 705/55, 821 09 Bratislava, IČO 47 545 674 o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 150/2018.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.