Bod č. 19

Žiadosť nájomcu JEZET reklamná agentúra, s. r. o. Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO: 35 763 205, o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 151/2018


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.