Bod č. 24

Rôzne .A/ Zmena účelu využitia finančných prostriedkov určených na zriadenie sociálnej služby krízovej intervencie


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.