Bod č. 6

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému návrhu Krajinno-architektonickej štúdie Vrakunského lesoparku, Vrakunský lesík.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.