Bod č. 17

Zabezpečenie stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.