Bod č. 14

Voľba zástupcu do Rady školy pri Základnej škole Žitavská 1, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.