Bod č. 17

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Alexandra Malacká, Čiližská 4, 821 07 Bratislava, Nájomná zmluva č.46/2018 zo dńa 21.12.2018-prenájom nebytových priestorov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.