Bod č. 2C

2.C/ Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru na financovanie projektov – „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava-Vrakuňa“, „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava-Vrakuňa“ a „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava-Vrakuňa“


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.