Bod č. 6

Informácia o priebežnom čerpaní úveru na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.