Bod č. 22

Žiadosť nájomcu GRYF reklamné štúdio, s. r. o. Pažite 56, 010 09 Žilina-Bytčica, IČO: 45 939 187, o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ulici v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 153/2018.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.