MUDr. Pavčo Július

Poslanec

Kandidoval(a) za: Team Bratislava, PS, SaS
Volebný obvod: 3
Počet hlasov: 550
Telefón: 421 918 710 160
E-mail: pavcojulius@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2023
19.09.2023 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
27.06.2023 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
25.04.2023 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
14.02.2023 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
2022
13.12.2022 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
10.11.2022 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný