Mgr. Némethová Jana

Poslanec

Kandidoval(a) za: NEKA
Volebný obvod: 2
Počet hlasov: 710
Telefón: +421 905 200 557
E-mail: szusadamante@gmail.com

Účasť na zasadnutiach