Mgr. Némethová Jana

Poslanec

Kandidoval(a) za: NEKA
Volebný obvod: 2
Počet hlasov: 710
Telefón: +421 905 200 557
E-mail: szusadamante@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2021
21.09.2021 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
29.06.2021 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
25.05.2021 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
27.04.2021 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
16.02.2021 - Miestne zastupiteľstvo - ospravedlnený
2020
08.12.2020 - Miestne zastupiteľstvo - ospravedlnený
08.09.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
20.08.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
16.06.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
28.01.2020 - Miestne zastupiteľstvo - ospravedlnený
2019
03.12.2019 - Miestne zastupiteľstvo - ospravedlnený
24.09.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
01.08.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
25.06.2019 - Miestne zastupiteľstvo - ospravedlnený
03.06.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
14.05.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
16.04.2019 - Miestne zastupiteľstvo - ospravedlnený