Ravasz Andrej

Poslanec

Volebný obvod: 4
Počet hlasov: 568
Telefón: +421 908 858 864
E-mail: mu@ramiland.sk

Účasť na zasadnutiach