JUDr. Ing. Zajíček Marek

Poslanec

Kandidoval(a) za: OKS
Volebný obvod: 4
Počet hlasov: 552
Telefón: +421 949 257 959
E-mail: marek.zajicek@gmail.com

Účasť na zasadnutiach